Program rajdu

1. Rajd Ziemi Głubczyckiej – 1. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2019 (17-18 maja)

Opublikowanie regulaminu uzupełniającego
24 kwietnia 2019, na stronie www.rajdziemiglubczyckiej.pl

Otwarcie listy zgłoszeń
24 kwietnia 2019

Zamknięcie listy zgłoszeń
10 maja 2019, piątek, godz. 24:00

Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym i sąsiadujących stanowisk
10 maja 2019, piątek, godz. 24:00

Opublikowanie listy zgłoszeń
13 maja 2019, godz. 20:00, na stronie www.rajdziemiglubczyckiej.pl

Opublikowanie harmonogramu odbioru administracyjnego i badania kontrolnego BK-1
15 maja 2019, środa, godz. 20:00, na stronie www.rajdziemiglubczyckiej.pl

Wydawanie książki drogowej
17 maja 2019, piątek, podczas odbioru administracyjnego

Godziny pracy biura rajdu
17 maja 2019, piątek: od godz. 7:00 do 16:00
18 maja 2019, sobota, od godz. 7:30 do 21:00

Oficjalna tablica ogłoszeń
Biuro Rajdu, ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Termin podania szczegółów dotyczących pilota
17 maja 2019, piątek, do czasu odbioru administracyjnego

Odbiór administracyjny i wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą
17 maja 2019, piątek, od godz. 7.00 do godz. 9.00
Biuro Rajdu, ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Program zapoznania z trasą (zgodnie z załącznikiem nr 2)
Rozpoczęcie zapoznania: 17 maja 2019, piątek, godz. 8:30
Zakończenie zapoznania: 17 maja 2019, piątek, godz. 16:00

Badanie kontrolne BK-1
17 maja 2019, piątek, od godziny 9:00 do godz.14:30 (wg harmonogramu)
ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Odprawa z zawodnikami
17 maja 2019, piątek, godz. 19:00
ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Pierwsze posiedzenie ZSS
17 maja 2019, piątek, godz. 20:00
ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Opublikowanie listy startowej rajdu
17 maja 2019 r, piątek, godz. 21:00
Biuro Rajdu ZSM Głubczyce, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce, oraz na stronie www.rajdziemiglubczyckiej.pl

Otwarcie parku serwisowego
17 maja 2019, piątek, od godz. 8:00 do 18:00
18 maja 2019, sobota, od godz. 5:30 do 7:30
Zespół Szkół Mechanicznych, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Start rajdu
18 maja 2019, sobota, godz. 7:00
PKC-0 Głubczyce, ZSM

Meta rajdu
18 maja 2019, sobota, godz. 16:27 (czas 1. załogi)
PKC-6C Głubczyce, Rynek 7, 48-100 Głubczyce

Badania kontrolne BK-2 (szczegółowe)
17 maja 2019, sobota, godz. 17:00
ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Opublikowanie prowizorycznej klasyfikacji końcowej
18 maja 2019, sobota, godz. 18:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Opublikowanie oficjalnej klasyfikacji końcowej
18 maja 2019, sobota, godz. 19:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – ZSM w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce

Ceremonia rozdania nagród
18 maja 2019, sobota, meta rajdu, 48-100 Głubczyce

Partnerzy

Organizatorzy
Patronaty
Partnerzy
Patroni medialni