Program

Przebieg rajdu samochodowego wyznacza harmonogram, którego załogi muszą przestrzegać, tj. meldować się określonym czasie w określonych miejscach – tzw. punktach kontroli czasu. Odcinki specjalne (OS) rozgrywane są w pętlach, najczęściej od dwóch do pięciu oesów. Między poszczególnymi pętlami załogi zjeżdżają do parku serwisowego, zlokalizowanego najczęściej w bazie rajdu. Mechanicy mogą naprawiać samochody wyłącznie w parku serwisowym i mają na to wyznaczony czas – również określony w harmonogramie zawodów.

Jak używać harmonogramu rajdu?

  • Godziny podane w harmonogramie oznaczają czas dla pierwszej załogi;
  • Kolejność i godziny startu kolejnych załóg określają listy startowe – dokumenty wydawane przez organizatora;
  • Załogi ruszają na trasę rajdu pojedynczo – jedna za drugą, w jedno- lub dwuminutowych odstępach czasu;
Harmonogram 2. Rajdu Ziemi Głubczyckiej Pobierz plik PDF

Partnerzy

Organizatorzy
Patronaty
Partnerzy
Patroni medialni