Program SKJS

Otwarcie listy zgłoszeń
3 lipca 2020 r.

Zamknięcie listy zgłoszeń
20 lipca 2020 r., godz. 23:59

Publikacja listy zgłoszeń
21 lipca 2020 r., godz. 21:00

Odbiór administracyjny
24 lipca 2020 r., godz. 10:30-12:00 (według Harmonogramu)

Publikacja Harmonogramu Odbioru Administracyjnego
23 lipca 2020 r., godz. 20:00

Badanie Kontrolne – BK1
24 lipca 2020 r., godz. 12:00-14:00

Publikacja Listy Załóg dopuszczonych do Startu
24 lipca 2020 r., godz. 16:30

Odprawa uczestników
24 lipca 2020 r., godz. 16:30

Zapoznanie z trasą
24 lipca 2020 r., godz. 11:00-15:00

Start Pierwszej Załogi
25 lipca 2020 r., godz. 9:45

Meta Pierwszej Załogi
25 lipca 2020 r., godz. 15:25

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej
25 lipca 2020 r., godz. 20:00

Rozdanie nagród
25 lipca 2020 r., na mecie imprezy

Partnerzy

Organizatorzy
Patronaty
Partnerzy
Patroni medialni