Bezpieczeństwo

Jako Organizatorzy rajdu zwracamy się do Was – Kibiców o zdrowy rozsądek i poszanowanie cudzej własności. Nad właściwym przebiegiem rajdu na Odcinkach Specjalnych czuwać będą Sędziowie Zabezpieczenia oraz Policja. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń, gdyż ich zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo, zarówno kibiców jak i zawodników.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA RAJDZIE?

1. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora

2. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki

3. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu

4. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu

5. Nie pij alkoholu

6. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie

7. Nie zaśmiecaj trasy rajdu. Szanuj cudzą własność i nie niszcz jej!

8. Nie lekceważ służb porządkowych. Stosuj się do wszystkich poleceń jakie wydają!

 

BEZPIECZNE ORAZ NIEBEZPIECZNE MIEJSCA NA ODCINKU SPECJALNYM

1. Nie stawaj na zewnętrznej stronie zakrętu, ani po jego wewnętrznej stronie.

2. Nie stawiaj nigdy na wprost hamującej rajdówki!

3. Nie stawiaj przy drodze za hopką!

4. Przy szybszych partiach drogi zachowaj większą odległość.

5. Miej zawsze drogę ucieczki. Nie stawiaj przed płotami, ogrodzeniami, skarpami…

6. Nie utrudniaj pracy organizatorom. Nie blokuj dróg ewakuacyjnych.

7. Nie przechodź przez drogę w trakcie trwania odcinka!

 

KIBICU, PAMIĘTAJ:

– na trasie Odcinka Specjalnego należy zachować szczególną ostrożność.

– nie stój w kopertach, przed taśmą oraz w miejscach oznaczonych tabliczkami „zakaz przebywania osób” – te miejsca są szczególnie niebezpieczne

– nie przebywaj w miejscach uniemożliwiających ucieczkę.

 

Partnerzy

Organizatorzy
Patronaty
Partnerzy
Patroni medialni