Informacja: zgłoszenia do Super KJS

Z przyczyn technicznych, niezależnych od organizatora zawodów, formularz zgłoszeniowy dla Super KJS nie zostanie uruchomiony 26 kwietnia. Pracujemy nad tym, by był dostępny jak najszybciej. Jednocześnie organizator zapewnia, że przedłuży czas przyjmowania zgłoszeń o czas opóźnienia.

Partnerzy

Organizatorzy
Patronaty
Partnerzy
Patroni medialni